Sopeutusohjelma katkaisee kaupungin velkakierteen – opetukseen ei tehdä säästöjä

Tiedote 24.9.2020 Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Henrik Vuornos on tyytyväinen, että puolueiden enemmistö pääsi sopuun Espoo talouden sopeuttamisohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on saattaa Espoon talous kestävälle uralle ja katkaista velkakierre. Kokonaisuudella tavoitellaan yhteensä noin 200 miljoonan euron säästöjä vuoden 2025 tasossa.   ”Olen tyytyväinen, että valtuuston enemmistö oli vastuunkantajien, eikä vastuun välttelijöiden puolella. Ilman säästöpäätöksiä Espoon velkamäärä…

Soteuudistus ei espoolaisille käy – kuntavaaleissa syytä laittaa hallitukselle tiukka viesti

Kokoomusyhdistys Rantaraitin Porvarit ry kehottaa espoolaisia osoittamaan kuntavaaleissa hallituspuolueille, että sote-uudistuksessa kaavaillut heikennykset eivät espoolaisille käy. Yhteensä espoolaisten peruspalvelujen rahoitus heikkenisi arviolta lähes 100 milj. euroa vuositasolla siirtymäaikojen loppuun mennessä. Vasemmistohallituksen sote-uudistus maakuntahimmeleineen uhkaa peruspalveluiden rahoitusta, laatua ja saatavuutta Espoossa.  ”Erityisesti vihreiden ja demareiden toimintaa hallituspuolueina voi hyvästä syystä ihmetellä. Espoo on tehnyt paljon elinvoimansa…

Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037 – Yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia

Tulevaisuusvaliokunta julkaisi 18.4.2018 Risto Linturin ja Osmo Kuusen raportin tulevaisuuden teknologioista ja näiden vaikutuksesta syntyvistä uusista ammateista, sekä niiden osaamisvajeita jotta osaamme valmistautua oikeilla tiedoilla ja taidoilla tuleviin haasteisiin myös lainsaäädännnöllisesti. Tulevaisuusvaliokunta haluaa tällä tavalla avata keskustelun siitä, minkälaisen tulevaisuuden Suomen me haluamme rakentaa. Tämä raportti on kirjoitettu kaikille tulevaisuudesta kiinnostuneille kansalaisille. Heitä on paljon,…

Susanne Päivärinta Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaaksi

Susanne Päivärinta Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaaksi

Uudenmaan Kokoomuksen piirihallitus on nimennyt toimittaja ja yhteiskuntatieteiden maisteri Susanne Päivärinnan eduskuntavaaliehdokkaaksi. Espoossa asuva Päivärinta on tehnyt pitkän ja ansiokkaan uran suomalaisessa mediakentässä. Toimittajana Päivärinta on opittu tuntemaan uteliaana ja tinkimättömänä faktojen kaivajana ja asioihin perehtyjänä. Hän uskoo tämän antavan hyvän pohjan myös politiikassa toimimiselle. – Olen tarkkailut maailmaa ja haastatellut tuhansia ihmisiä jo lähes…

Talouden tasapainotus- ja tuottavuustoimet ovat välttämättömiä – valtuustoinfo 24.2.2020

Saimme valtuuston käsittelyyn vuoden 2019 tilinpäätöksen ennakkotiedot. Yksinkertaistettuna vuonna 2019 nettotoimintamenot kasvoivat 5,8 prosentilla ja verotulot kasvoivat vain 1,3 prosenttia. Tulojen ja menojen kasvun epätasapaino johti vuosikatteen laskemiseen sekä negatiiviseen tilikauden tulokseen. Keskustelu nosti merkittäväksi tuottavuuden ja talouden tervehdyttämistoimet. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana korostin puheenvuorossani valtuuston hyväksymien tulostavoitteiden merkitystä, velvoittavuuden lisäämistä, niiden toteutumisen entistä tarkempaa seurantaa sekä…

Talousarviokokouksen 7.12.2016 valtuustoinfo

Perinteiden mukaisesti valtuuston vuotuinen talousarviokokous aloitettiin jo klo 16.00. Muista valtuuston kokouksista poiketen valtuuston TA-kokouksessa käsitellään vain yhtä asiaa: tulevan vuoden talousarvioita ja taloussuunnitelmaa.   Kokouksen aluksi pidettiin hiljainen hetki Imatran kolmoissurman kunnioittamiseksi. Vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman käsittely aloitettiin kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän esittelyllä. Mäkelän keskeisiä viestejä olivat mm. että Espoon kaupungin kasvu jatkuu nopeana,…

Talousarviossa painopiste koulutuksessa ja sivistyksessä – päätöksenteon taustaa valtuustossa 5.12.

Taustaa Talouskasvu, parantunut työllisyys, sekä sopimuskorotukset kasvattavat vuoden 2019 verotulot yli 4 prosentin kasvuun vuoden 2018 ennusteeseen nähden. Kaupungin nettomenot kasvavat 4,7 prosentilla vuonna 2019. Kasvuun vaikuttavat palkkojen sopimuskorotukset, toiminta- ja tilakustannusten kasvu sekä joukkoliikenteen kuntaosuuden kasvu. Tavoitteena on saada nettomenojen kasvu tasaantumaan lähivuosina noin 2 prosentin tasolle. Kaupungin käyttötalouden tulos vahvistuu koko suunnitelmakauden, mutta…

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja puhetta päätöksenteon takana Valtuustossa 20.5.2019

Valtuuston kokousta siivitti tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja siinä esille nostetut valtuuston asettamat tavoitteet, kuten lasten- ja nuorten mielenterveyspalvelut ja vanhustenhoito. Arvioinnissa nähtiin tärkeänä muun muassa perustason mielenterveyspalvelujen sekä lääkäriresurssien vahvistaminen, tiedonkulun parantaminen eri toimijoiden välillä, yhteistyökäytäntöjen ja hoitoketjujen luominen ja intensiivisen avohoidon lisääminen. Nostin esiin, että yhteistyötä HUS:n erikoissairaanhoidon kanssa onkin lisätty. HUSin, Helsingin yliopiston, Espoon…

Tarkastuslautakunnan näkemys osavuosikatsaukseen – Valtuuston kokous 18.11.2019

Valtuuston kokouksessa käsiteltiin mm.: Vuoden 2019 kolmas osavuosikatasaus Ensimmäisen puheenvuoron käytti Tarkastuslautakunnan pj. Paula Viljakainen (Kok). Viljakainen tähdensi puheenvuorossaan Espoon kaupungin talouden vaikeaa tilannetta. Osavuosikatsauksessa ennakoidaan vuoden 2019 vuosikatteeksi muodostuvan 152,5 milj. euroa, mikä alittaa muutetun talousarvion 54,3 milj. eurolla. Tarkastuslautakunnan arviointi Kaupungin talous on epätasapainossa. Verotuloja kertyy vuonna 2019 huomattavasti talousarviossa ennakoitua vähemmän. Osavuosikatsauksessa…

Tarkastuslautakunnan yhteenveto syksyn 2023 osavuosikatsaukseen
|

Tarkastuslautakunnan yhteenveto syksyn 2023 osavuosikatsaukseen

1. Tulostavoitteet Kuntalain mukaan valtuusto päättää kuntastrategiassa kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Tulostavoitteiden tehtävänä on ohjata toimintaa valtuuston päättämään suuntaan. Espoo tarinan tavoitteet koskevat koko konsernia. Kaupunkitasoisia tulostavoitteita on tälle vuodelle asetettu yhteensä 26, joista 15 arvioidaan toteutuvan, yhdeksän ei toteudu ja kahden tulostavoitteen osalta tilannetta ei voida vielä arvioida. Konserniyhteisölle on asetettu…

Tavattavissa puoluesihteeri – vilkasta keskustelua Espoossa

Tavattavissa puoluesihteeri – vilkasta keskustelua Espoossa

Kokoomuksen uusi puoluesihteeri, Länsiväylässä 24.2. voimamieheksi luonnehdittu Janne Pesonen kävi voimaannuttamassa espoolaista kokoomusväkeä ja kertomassa linjauksistaan Espoon Valtuustotalolla torstaina 26.2.16.   Espoon Kokoomuksen puheenjohtaja Pirjo Kemppi-Virtanen toivotti Janne Pesosen tervetulleeksi Kokoomuksen ryhmähuoneessa, jossa häntä oli tullut kuuntelemaan täysi salillinen kokoomuslaisia. Vilkasta keskustelua käytiin laidasta laitaan mm. puoluesihteerin tehtävistä, Kokoomuksen brändistä, espoolaisesta liikenteestä ja jäsenten aktivoimisesta….

Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 6.3.2018

Suomenkielisten koulujen ja lukioiden tilankäyttösuunnitelma ja palveluverkko Lautakunta käsitteli Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelmaa 2018–2027. Lautakunta ei hyväksy ryhmäkokojen kasvattamista tai opettaja-oppilassuhdelukujen muutoksia. Yhtenäiskoulujen luomisessa lautakunta haluaa huomioida myös alueen muiden alakoulujen oppilaiden tasavertaisen mahdollisuuden jatkaa koulunkäyntiä alueen yhtenäiskoulun yläluokilla. Lautakunta päätti suunnitelmaan seuraavat muutokset: Meri-Matin/Matinkylän uusi, riittävän suuri lukio, rakennetaan omalle tontille (Tynnyripuisto), jo valtuuston kertaalleen…

Tietullit yrittämisen esteenä

Yritystoiminta menestyy, jos asiakkaat ja työntekijät saavuttavat yrityksen toimipisteet mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti. Saavutettavuus ja pysäköintimahdollisuudet ratkaisevat yritysten sijoittautumispäätöksissä. Espoolaisten yritysten liiketoimintaedellytyksiä ei saa heikentää nykyisestä vaikeuttamalla asiakkaiden, työntekijöiden ja tavaroiden matkaa riippumatta liikennemuodosta. Myös autoilu kuuluu olennaisena osana toimivaan liikenteeseen joukkoliikenteen ohella. Meillä Espoossa suuri osa asiakasvirroista liikkuu autoillen ja pienetkin heikennykset vaikuttavat oleellisesti…

Tiimimalli tehostaisi terveyskeskusten työtä

Nyt on välttämätöntä vahvistaa jonojen kanssa sinnittelevää perusterveydenhuoltoa. Luottamus sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuteen on koetuksella. Koronakriisin jättämä hoitovelka, hoitajapula sekä lakiin kirjatut uudet mitoitusvaatimukset ovat ajaneet sosiaali- ja terveydenhuollon suuriin vaikeuksiin. Samaan aikaan Suomessa tehdään massiivista sote-hallintouudistusta, joka sisältää valtavia toiminnallisia riskejä ja murentaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ja Uudenmaan kuntien sote-rahoitusta. Sen sijaan…

Toimiva terveydenhuolto on tärkeämpää kuin ideologia

Viikonvaihteen 25.-26.5. Länsiväylässä Espoon Demarit tyrmäsivät palvelusetelit sekä ostopalvelut ja osuuskunnat terveyspalveluiden tuottajina. Espoon Kokoomus näkee kuitenkin, että näiden uusien toimintamallien avulla voidaan vauhdittaa kaupungin omien palveluiden kehittämistä. Terveydenhuolto on rapautunut viime vuosina – hoitoon pääsy on ollut sattumanvaraista ja hidasta. Espoossa tarvitaan nopeita ratkaisuja pitkiin terveyskeskusjonoihin monipuolistamalla palvelutuotantoa. Espoon Kokoomus vaatii palvelutuotantoon monituottajamallia, jotta…

Topi Korpinen Espoon Kokoomuksen järjestösihteeriksi

Moikka! Olen Topi Korpinen, 20, ja aloitin työt Espoon Kokoomuksen järjestösihteerinä 1.1.2019. Työtehtäviini kuuluu vaalikeväänä tapahtumien koordinointi, viestintä, sekä vaalitoiminnasta vastaaminen. Olen aiemmin työskennellyt asiakaspalvelutehtävissä, sekä ollut erinäköisissä luottamustehtävissä. Olen varavaltuutettuna Tuusulassa, varusmiesliiton hallituksessa, sekä Helsingin Kokoomusnuorten piirihallituksessa. Aiemmin olen toiminut Kokoomusnuorten paikallisyhdistyksen hallituksessa, sekä nuorisovaltuustossa niin paikallisesti, kuin alueellisestikin. Lähden innolla tekemään Kokoomuksesta Suomen…

Sisällön loppu

Sisällön loppu