Valtuustoinfo 24.2.2014 valtuuston kokouksesta

Asiat 3 ja 4 Henkilövalinnat: Sosiaali- ja terveyspalvelujen jaoston varajäsen Sirkka-Liisa Furu (Kok.) pyysi eroa em. luottamustehtävästä ulkomailla viettämänsä ajan vuoksi. Hänen tilalleen valittiin Kari Simonen (Kok.). Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsen Minna Ihamuotila (Kok.) pyysi eroa em. luottamustehtävästä henkilökohtaisista syistä. Hänen tilalleen valittiin Leena Hoppania (Kok.). Asia 5. Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Leppävaaran jalkapallohalli Oy:n otettavalle lainalle…

Valtuustoinfo 25.2.2013

Kokouksen alkuun riitti vielä joitakin uuden vaalikauden myötä tehtäviä toimielinten vaaleja, joiden osalta paikkajaosta oli jo sinänsä sovittu aikaisemmin. Tässä yhteydessä mm. Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos sai asiantuntevan puheenjohtajan, kun Heikki Seppä (kok.) valittiin Pelastuslaitoksen johtokunnan puheenjohtajaksi. Espoon käräjäoikeuteen nimettiin 59 lautamiestä, jota koskevaan ehdotukseen jouduttiin vielä asian käsittelyn yhteydessä tekemään henkilömuutoksia, koska kaikki ehdokkaat eivät täyttäneet…

VALTUUSTOINFO 26.1.2015

Vuoden ensimmäisen valtuuston kokouksen aluksi pidettiin uuden puheenjohtajiston vaali sekä valittujen kukitus. Kauden 2014 erinomaisesti ja napakasti kokouksia johtanut Kokoomuksen Markus Torkki sai luovuttaa puheenjohtajan vitjat seuraajalleen Vihreiden Jyrki Kasville. Valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin kaudelle 2015 Marika Niemi Kokoomuksesta sekä Arja Juvonen Perussuomalaisista. Asiat 4-8, eri lautakuntien jäsenten eronpyynnöt ja täydennysvaalit menivät yllätyksettömästi esitysten mukaisesti….

Valtuustoinfo 27.2.2012

Harjoitusjäähalli Tapiolan urheilupuistoon toteutettava harjoitusjäähalli keskustelutti valtuustoa varsin pitkään. Yksimielisyys vallitsi siitä, että harjoitusjäähallia tarvitaan. Sen sijaan asian valmistelun prosessi, kustannusarvion huomattava nousu, sekä laskelmien (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelmat) puuttuminen ei tyydyttänyt huomattavaa osaa valtuutetuista. He olisivat halunneet palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Kyse oli asioiden valmistelun ja lähtötietojen tason yleisestä periaatteesta. Kaupungin omistusosuus (45 %) ja…

Valtuustoinfo 27.2.2016

Valtuustoinfo 27.2.2016

Matinkylään uusi jääurheilukeskus Valtuusto päätti myöntää omavelkaisen takauksen Espoon Kiekkoilun Tuki ry:lle 20 M€ euron lainalle. Tällä päätöksellä mahdollistetaan uuden jäähallin rakentaminen Matinkylän urheilupuistoon. Jääkiekon Tuki ry muuttaa nimensä Espoon Jääurheilun Tuki ry:ksi, mikä kuvastaa sen toiminnan laaja-alaistumista. Espoon Jääurheilun Tuki ry:n jäsenseuroja ovat 13.12.2016 alkaen olleet Blues Juniors ry, EKS-Espoon Kiekkoseura ry, EPS-Espoon Palloseuran…

Valtuustoinfo 28.3.2011

Espoon valtuuston kokous 28.03.2011 Valtuustoinfo Espoon kaupunginvaltuuston kokouksesta Viimeisen, ennen eduskuntavaaleja pidettävän Espoon valtuustokokouksen asialista oli varsin lyhyt ja sisälsi monia luottamusmiespaikkojen täyttöjä koskevia päätöksiä. Varsinaisia päätösasioita oli vain muutama. Asukasvalintatehtävien siirto Espoonkruunu Oy:lle Valtuusto käsitteli Espoonkruunu Oy:n asukasvalinnan siirtämistä kaupunkiorganisaatiosta Espoonkruunun itsensä hoidettavaksi 1.5.2011 alkaen. Siirrolla halutaan selkiyttää asuntoasian hoitoa saattamalla kaikki Espoonkruunun vuokra-asumiseen…

Valtuustoinfo 29.4.2013

Valtuuston kokous oli espoolaisittain harvinaisen lyhyt, vain 3,5 tuntia. Normaalisti kokoukset kestävät noin 5,5 tuntia. Päätöksiin ei tullut muutoksia. Asia 5 Edustajien nimeäminen Uudenmaan liiton edustajainkokoukseen, maakuntavaltuustoon ja maakuntahallitukseen Espoon kaupungin edustajiksi Uudenmaan liiton maakuntavaltuustoon nimettiin Kokoomuksesta Kimmo Oila varalle Kai Lintunen, Pirjo Kemppi-Virtanen varalle Ulla Palomäki ja Heikki Seppä varalle Sanna Lauslahti. Uudenmaan liiton…

Valtuustoinfo 30.1.2012

Espoon valtuuston kokous 30.1.2012 Vuoden 2012 ensimmäinen kaupunginvaltuuston kokous sujui pitkälti saman kaavan mukaan kuin monet kokoukset tätä aiemminkin. Ennen varsinaisia poliittisia keskustelunaiheita täytettiin avoimet luottamushenkilöpaikat. Nyt valittiin uusia jäseniä muun muassa kaupunkisuunnittelulautakunnasta ja kaupunginhallituksesta eroa pyytäneiden jäsenten tilalle. Eniten poliittista keskustelua aiheutti asialistalla kolme kohtaa: Tapiolan urheilupuistoon rakennettava harjoitusjäähalli, jo purettavaksi päätetyn kaupungintalon kohtalo…

Valtuustoinfo 8.12.2014

Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma Edellisenä keskiviikkona (3.12.) pidetyssä valtuuston kokouksessa hyväksyttiin varsin yksituumaisesti neuvottelukunnassa saavutetun neuvottelutuloksen mukainen kaikkien valtuustoryhmien allekirjoittama vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma. Veroprosentti säilyi 18,00 prosentissa ja kiinteistöveroprosentteja nostettiin kiinteistöverolain mukaisille alarajoille. Espoo investoi tulevina vuosina enemmän kuin koskaan. Näiden investointihankkeiden hallinta-asteella ja tavoitteiden mukaisella toteutuksella on suuri merkitys talousarvion toteumaan….

Valtuustoinfo 8.9.2014

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kaupungin omavelkaisen takauksen myöntämisen Espoon Elä ja Asu Oy:lle Leppävaaran Elä ja Asu seniorikeskuksen rakentamista varten otettavalle lainalle. Lainan määrä on enintään 5 000 000 euroa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on ehdollisesti varannut 5 milj. euron avustuksen ja 22,9 milj. euron korkotukilainan Leppävaaran Elä ja Asu -seniorikeskuksen erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen ja…

Valtuustoinfo 9.12.2013

Valtuuston kokouslistalla oli yhteensä 12 asiaa. Ohessa on vain keskeisimpien asiakohtien tarkastelua. Vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskiviikkona 4.12.2013 kaupungin talousarvion ja taloussuunnitelman, mutta kaikki niihin liitetyt, kannatetut toivomukset käsiteltiin vasta maanantaina. Valtaosa toivomuksista hyväksyttiin, jos niillä ei ollut isompaa taloudellista vaikutusta. Vuoden 2013 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja…

Valtuustoinfo 9.6.2014: Valtuusto tyrmäsi metropoliselvityksen ja hyväksyi asunto-ohjelman

  Metropoliselvitys tyrmättiin metropolilakia koskevassa lausunnossa, jonka valtiovarainministeriö oli pyytänyt. Lausunnossaan valtuusto kannatti Kokoomuksen linjaa siitä, että vähimmäistehtäviä hoitava metropolihallinto eli niin sanottu kuntayhtymä olisi tarkoituksenmukaisin vaihtoehto. Tämä vaihtoehto sisältää poliittisen vallan ulottamisen MAL-sopimuksen valmisteluun, ja valtion liikenneinvestointirahojen allokointiin. Espoolaisittain tällä koetetaan saada vauhtia rantarataan (Leppävaara-Kauklahti) ja Länsimetron jatkoon. Hyväksytty Espoon asunto-ohjelma linjaa tulevaisuuden rakentamista….

Valtuustokolumni: Tere Sammallahti

Valtuustokolumni: Tere Sammallahti

  Espoon uuden valtuuston ensimmäistä kokousta siivittivät tutut rituaalit luottamustehtävien vahvistuksineen ja kukituksineen. Espoon kuntapolitiikan toimivuudelle on manifestina se, ettei luottamustehtävistä päättäessä tarvinnut alentua valtuustoryhmien väliseen riitelyyn ja satoihin luottamustehtävä-äänestyksiin. Valtuutettujen energiaa ja veronmaksajien rahaa säästyy, kun valtuustoryhmät pystyvät neuvottelemaan tärkeistä asioista etukäteen ja hyvässä hengessä jo vakiintuneiden toimintamallien mukaisesti.   Muodollisuuksista päästinkin nopeasti itse asiaan….

Valtuustokysymys kunniaväkivallan eri muotojen tunnistamisesta ja ehkäisemistä oppilaitoksissa

Valtuustokysymys kunniaväkivallan eri muotojen tunnistamisesta ja ehkäisemistä oppilaitoksissa

  Kunniaan liittyvä väkivalta on erityisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, jonka ilmenemismuotoja ovat esimerkiksi avioliittoon pakottaminen sekä tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen. THL:n arvion mukaan Suomessa on 10 000 silpomisen läpikäynyttä tyttöä ja naista sekä 650-3080 tyttöä, joilla on riski joutua silvotuksi. Ihmisoikeusliiton mukaan pakkoavioliittoja puolestaan on havaittu viime vuosina kasvavassa määrin. Vuonna 2019 Ihmiskaupan uhrien…

Valtuuston kokouksessa 20.11. mm. Rysäkarin liittämisestä Espooseen.

Valtuusto käsitteli kokouksessaan mm. seuraavia asioita: Valtuusto toimitti suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin. Vaali suoritettiin listavaalina. Ääniä annettiin yhteensä 75. Kolme eniten ääniä saaneita olivat: Kokoomus 28 ääntä, Vihreä liitto 17 ääntä ja SDP 10 ääntä. Valtuusto antoi lausunnon Rysäkarin saaren liittämisestä Espooseen. Lausunnossa esitettiin mm. että Espoon kaupunki ei näe estettä sille, että…

Sisällön loppu

Sisällön loppu