Jokaiselle alle 25-vuotiaalle työttömälle nuorelle oma asiakasvastuuhenkilö

Espoon Kokoomuksen valtuustoryhmä: Jokaiselle alle 25–vuotiaalle työttömälle nuorelle oma asiakasvastuuhenkilö Espoon valtuustossa käsiteltiin  19.8. valtuustoaloitetta pitkäaikaistyöttömyydestä ja sen ratkaisumalleista.  Pitkäaikaistytöttömyyteen liittyvät vaikeat inhimilliset näkökohdat sekä valtavat hintalaput. Maassamme jo useammat eri hallitukset ovat pyrkineet ratkaisemaan pitkäaikaistyöttömyyden problematiikkaa. ”Me kokoomuslaiset pidämme tärkeänä, että työttömät nuoret saadaan kiinni työnsyrjään. ” sanoo Espoon valtuustoryhmän puheenjohtaja Pia Kauma. ”Tutkimusten mukaan jokaisesta…

Julkilausuma 14.11.2012: Espoon on panostettava ikäihmisten hyvään elämänlaatuun

Espoon väestö ikääntyy vauhdilla ja jo kymmenen vuoden päästä yli 65-vuotiaita espoolaisia on yli 20.000 enemmän kuin tänä päivänä. Tämä asettaa huomattavia paineita saada ikääntyneiden palvelut kuntoon ja tehostaa ennaltaehkäisevää hoitoa jo nyt. Tänä päivänä 91 % yli 75-vuotiaista espoolaisista asuu kotonaan. Laitospaikka ikäihmiselle maksaa kuukaudessa saman verran kuin yksi keskituloinen asukas maksaa kaupungille kunnallisveroa…

Julkilausuma 16.4.2013: Espoon Kokoomus haluaa tehokkaan ja kilpailukykyisen metropolialueen

ESPOON KOKOOMUS HALUAA TEHOKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN METROPOLIALUEEN Kokoomus korostaa, että kuntauudistusta tulee tarkastella paljon laajemmin kuin ainoastaan kuntien yhdistämisasiana. Espoon Kokoomus kannattaa toimivan ja joustavan metropolihallinnon rakentamista. Päällekkäisten hallintomallien rakentamisen sijaan on hyödynnettävä olemassa olevia organisaatioita ja uudistettava niiden toimintamalleja. Espoon Kokoomus suhtautuu varauksellisesti vaaleilla valittuun metropolivaltuustoon. Se toisi mukanaan uudet vaalit ja vaalikampanjat vastaten…

Julkilausuma 31.3.2011: Tavoitteena paremminvointipalvelut

Julkilausuma Espoon Kokoomus ry Kevätkokous 31.3.2011 Espoota kehitetään viiden kaupunkikeskuksen – Tapiolan, Olari-Matinkylän, Espoonlahden, Leppävaaran ja Espoon keskuksen – ympärille, hyvien liikenneyhteyksien ja raideliikenteen varrella. Monipuolisemmat peruspalvelut keskitetään näille ydinalueille. Palvelutori-konseptissa tarjotaan kattavia terveysasemapalveluita, niin yleis- kuin erikoislääkäripalveluitakin, hammashoitoa ja neuvolapalveluita, ja niissä toimivat myös kirjasto ja yhteispalvelupiste etäpalvelumahdollisuuksineen. Palvelutorin välittömässä läheisyydessä on myös seniorien…

JULKILAUSUMA: Espoolaisten liikenne sujuvaksi!

JULKILAUSUMA: Espoolaisten liikenne sujuvaksi!

Espoon idea on olla hyvä toimintaympäristö ihmisille ja yrityksille. Liikenteen osalta tämä tarkoittaa kaikkien liikennemuotojen tasapuolista kehittämistä. Mitään liikkumistapaa ei saa tietoisesti vaikeuttaa, eikä siten pyrkiä pakottamaan matkustajia toiseen liikennemuotoon. Ydinajatus on mahdollistaa sujuva liikkuminen kaikilla kulkutavoilla, joista kuntalaiset itse valitsevat kulloinkin tarpeeseensa parhaiten sopivan. Sujuva liikenne on lisäksi ympäristöystävällistä.   Henkilöauto on nopea ja…

Julkilausuma: Espoon Kokoomus haluaa tehokkaan ja kilpailukykyisen metropolialueen

Julkilausuma: Espoon Kokoomus haluaa tehokkaan ja kilpailukykyisen metropolialueen Kokoomus korostaa, että kuntauudistusta tulee tarkastella paljon laajemmin kuin ainoastaan kuntien yhdistämisasiana. Espoon Kokoomus kannattaa toimivan ja joustavan metropolihallinnon rakentamista. Päällekkäisten hallintomallien rakentamisen sijaan on hyödynnettävä olemassa olevia organisaatioita ja uudistettava niiden toimintamalleja. Espoon Kokoomus suhtautuu varauksellisesti vaaleilla valittuun metropolivaltuustoon. Se toisi mukanaan uudet vaalit ja vaalikampanjat…

Julkilausuma: Itsenäinen Espoo ja vahva Uusimaa

JULKILAUSUMA Espoon Kokoomus ry Syyskokous 31.10.2011 Itsenäinen Espoo ja vahva Uusimaa Uusimaa on pääkaupunki- ja metropolimaakunta, jolla on aivan erityinen rooli Suomessa. Uudenmaanliiton alueella on 28 kuntaa, 1,5 miljoonaa asukasta, 33 % Suomen työpaikoista ja se tuottaa 38 % BKT:sta. Uudenmaan kilpailijoita ovat Euroopan suuret kaupunkialueet. Uudenmaan metropolihallintoa tulee kehittää nykyisten toimijoiden asemaa ja resursseja…

Jyrki Kataisen videotervehdys 5.4.

Jyrki Katainen: ”Olen ollut puheenjohtajana jo kymmenen vuotta, kansanedustajana viisitoista vuotta, valtiovarainministerinä neljä ja pääministerinä kolme vuotta. Nyt vuosi ennen seuraavia eduskuntavaaleja on oikea hetki meille valita johtoomme uusi puheenjohtaja, joka vie Kokoomuksen menestyksekkäästi vuoden 2015 eduskuntavaaleihin.” Kataisen_videotervehdys

Kaavoituksesta nuorten harrastustoimintaan – Valtuustoinfo 19.11.2018

Valtuuston kokouksen alussa vietimme hiljaisen hetken muistamalla Länsiväylän pitkäaikaista kaupunkitoimittaja Seppo Korkmania. Lämmin osanotto Seppo Korkmanin läheisille. Valtuusto päätti kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Espoonkartanon alueen Espoonkartanonmäen sekä Jaakkolanpelto, Holkenin, Mynttilän sekä Finnsinmäki I -kaavoja. Vihreiltä tuli esitys Mynttilän ja Holkenin asemakaavojen hylkäämisestä. Mikko Laakso totesi, että Kokoomus kannattaa pientaloalueiden kaavoittamista myös alueille, jotka eivät ole joukkoliikenteen varassa….

Kaikille hyvä kunta!

Kaikille hyvä kunta!

Kaikille hyvä kotikunta tehdään yhdessä, toisiamme kuunnellen. Jotta jokainen pääsisi osallistumaan, tarvitaan avointa keskustelua. Aloitetaan se keskustelu hyvillä kysymyksillä – niihin pääsee vastaamaan osoitteessa: kaikillehyva.fi tai esimerkiksi lauantaina 10.9. kasvokkain Iso Omenassa tai Espoon keskuksen syysmarkkinoilla. Miksi tähtäämme ”kaikille hyvään”, emme esimerkiksi ”parempaan”? Me kokoomuslaiset haluamme pitää kaikki mukana ja tehdä kotikunnistamme kaikille – ei…

Kannanotto: Espoon Kokoomus vaatii lisää rahaa homekoulujen korjaamiseen

Kannanotto: Espoon Kokoomus vaatii lisää rahaa homekoulujen korjaamiseen Kaikille hyvä sisäilma – tulee olla Espoon yksi kärkitavoitteista tuleville vuosille. Terveellinen työ- ja oppimisympäristö vähentää sairauspoissaoloja sekä parantaa lapsen oppimista ja työntekijän jaksamista. Päiväkodeissa ja kouluissa on poikkeuksellisen paljon ihmisiä pinta-alaan suhteutettuna. Siksi juuri näiden rakennusten kunto on sitäkin tärkeämpi.   Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla…

Kannustaako HSL yksityisautoiluun?

Joukkoliikenteen maksuvyöhykkeiden kaarimalli jakaa Etelä-Espoon asuinalueet kahtia. Mikäli suunnitelma toteutuu, espoonlahtelaisten yksityisautoilu lisääntyy entisestään. Matinkylään valmistuvan metron myötä matka-ajat Espoonlahdesta Helsinkiin pitenevät reilusti, koska suoria bussiyhteyksiä pääkaupunkiin ei enää kulje. Syöttöliikenne kulkee Matinkylän kautta. Pääkaupunkiin suunnatessa espoonlahtelaiset kulkevat ensin bussilla Matinkylään ja sieltä metrolla Helsinkiin. Vaihdon takia matka-ajat pitenevät, hankaloituvat ja pahimmassa tapauksessa myös reilusti…

|

Kanta-Espoon Kokoomus ry:n kannanotto Espoon kaupungintalon säilyttämisestä ja peruskorjaamisesta

Kanta-Espoon kokoomus ry:n hallitus kannattaa Espoon kaupungintalon säilyttämistä ja peruskorjaamista osana Espoon keskuksen elinvoimaisuuden vahvistamista.  Kaupungintalon säilyttämistä tukevat sen kulttuurihistoriallinen merkitys Espoon historiassa, kokoontumistilojen vähyys Keski-Espoon alueella ja Espoon kaupungin tarinaan oleellisesti liittyvä kestävän kehityksen kehitysohjelmaan sitoutuminen. Kaupungintalon korjaaminen toisi lisäksi takaisin myös työtiloja kaupungin työntekijöille sekä kaupungin tarjoamille toiminnoille, muun muassa kaupunginhallitukselle ja vähentäisi…

Sisällön loppu

Sisällön loppu