Espoon Kokoomus kaatui saappaat jalassa – Valtuusto kasvattaa espoolaisten verotaakkaa

Espoon Kokoomus kaatui saappaat jalassa – Valtuusto kasvattaa espoolaisten verotaakkaa

Maanantaina Espoon valtuustosalissa käsiteltiin Espoon tulevan vuoden kuntaveroprosenttia. Veronmaksajan lompakolle oli jälleen kerran kova tunku ja maltillisen verotuksen ystävä sai tehdä hartiavoimin töitä punakoneen vyörytyksen edessä. Valitettavasti kaikkia taisteluita ei voi voittaa, valtuusto äänesti veronkorotuksen puolesta. Kiistakapulaksi muodostui kaupunginjohtajan pohjaesitys 5,3 prosentin kuntaveroksi. Kokoomuksen vastaesitys oli 5,2 prosenttia. Salin riistoverotukseen ihastuneempi laita maalaili kokoomuksen esityksestä…

Espoon Kaupunginteatteri – tärkeä osa espoolaista kulttuuria
|

Espoon Kaupunginteatteri – tärkeä osa espoolaista kulttuuria

Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 21.11.2022 teatterin uusien tilojen hankesuunnitelman äänin 67 – 8.  Lisäksi valtuusto linjasi, että uudisrakennus suunnitellaan itsenäisesti toimivaksi kokonaisuudeksi. Sen käyttö voi jatkua kulttuurikeskuksen vanhan osan peruskorjauksen aikana, joka on määrä toteuttaa tulevaisuudessa. Teatterihanke on ollut esillä lähes 30 vuotta. Nyt on vihdoin teatterin vuoro. Suunnitelmien mukaan teatteri olisi käytössä esitetyn aikataulun…

Huhtikuun valtuustokolumni
|

Huhtikuun valtuustokolumni

Kokoomusryhmän keskusteluissa oli jo ennen valtuuston kokousta esillä tilanne Espoon rakennuslupahakemusten vastaanottamisessa. Yksimielisyys vallitsi siitä, että lupahakemuksia ei voi olla ottamatta – ruuhkasta tai muistakaan syistä huolimatta – vireille, vaan hakemukset tulee ottaa hallintolain edellyttämällä tavalla vastaan ja käsittelyyn. Luvan hakijan pitää myös saada tietoonsa arvio käsittelyajasta. Siten Espoon rakennusvalvonnan asiakkailleen antama ilmoitus ja selitys…

Jokainen meistä on ihmisoikeuksien puolustaja

Jokainen meistä on ihmisoikeuksien puolustaja

Tänään vietetään kansainvälistä ihmisoikeuspäivää ja juhlistetaan niitä oikeuksia, jotka ovat turvattu jokaiselle ihmiselle kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Päivän tavoitteena on lisäksi muistuttaa oikeuksiin liittyvistä velvollisuuksista ja jokaiselle kuuluvasta vastuusta edistää ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, kaikkialla, kaikkina aikoina Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan jokaiselle ihmiselle kuuluvia perustavanlaatuisia oikeuksia, jotka ovat kaikille samoja ja voimassa kaikkialla henkilön taustasta riippumatta. Tasa-arvo ja…

Joulukuun valtuustoblogi

Joulukuun valtuustoblogi

Kaupunginvaltuuston 8.12. kokouksen ainoana, mutta sitäkin tärkeämpänä asiana, oli vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen.   Kaupunginjohtaja teki marraskuussa talousarvioesityksen, jota on sen jälkeen käsitelty valtuustoryhmissä ja valtuustoryhmien puheenjohtajista koostuvassa valtuuston neuvottelutoimikunnassa. Neuvottelutoimikunta saavutti kokoomuksen ryhmän puheenjohtajan Markku Markkulan johdolla neuvotteluratkaisun käyttötalous- ja investointimenoihin ja talousarvion teksteihin tehtävistä muutoksista. Neuvotteluissa pidettiin kiinni taloudellisen kestävyyden periaatteesta,…

Lokakuun valtuustoblogi

Lokakuun valtuustoblogi

Valtuutettujen patoutunut puhetarve pääsi viimein purkautumaan valtuuston kokoonnuttua live-kokoukseen lokakuussa. Puhetta riitti aina kello 23 saakka. Ihan ymmärrettävää, sillä valtuustokonkareiden kertoman mukaan on edellisestä valtuuston läsnäolokokouksesta jo puolitoista vuotta. Pääsyy sille, että kokous venyi keskiyölle, lienee kuitenkin käsittelyssä ollut Espoo-tarina. Espoo-tarinassa valtuusto asetti tärkeimmät suuntaviivat tulevalle valtuustokaudelle. Espoo-tarina on vastuullinen, eteenpäinkatsova ja avaramielinen – siis…

Marraskuun valtuustoblogi

Marraskuun valtuustoblogi

Kaupunginvaltuuston kokouksessa tärkeimmät asiat olivat Hepokorvenkallion kaava sekä ely-keskuksen oikaisukehotus Espoon pohjois- ja keskiosien osayleiskaavasta (Poke). Datakeskus (Hepokorven asemakaava) Oittaan virkistysalueen itäpuolelle on suunnitteilla datakeskus, ja tätä varten on räätälöity asemakaava alueelle, jossa nyt on peltoa, kosteikkoa ja metsää. (Alueen ruotsinkielinen nimi Hästkärr kuvaa sitä paremmin kuin ”kallio”.) Hankkeessa toimijana on Fortum, joka pyrkii pääsemään…

|

Mielipide: Kasvua kannattaisi hillitä vähentämällä Espoon asuntojen uudistuotantoa

Julkaistu 14.9.2022 Länsiväylässä Vihreät kaupunginvaltuutetut Tiina Elo ja Meri Löyttyniemi vaativat mielipidekirjoituksessaan (LV 10.9.2022) Espoon kasvuvauhdin hillitsemistä. He eivät kuitenkaan osoita erityisen konkreettisia keinoja siihen, miten tähän päästäisiin. Kaupungin kasvu on sinänsä myönteinen ongelma. On paljon mukavampaa asua kaupungissa, jossa väkimäärä kasvaa, yksityiset palvelut paranevat ja kiinteistöjen arvot nousevat, kuin kaupungissa, jonka väkimäärä laskee ja elinvoima…

Paula Viljakaisen ja Marika Niemen valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista

Paula Viljakaisen ja Marika Niemen valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista

Espoonlahden terveysasema on ollut keväästä 2020 sattuneen vesivahingon vuoksi osittaisessa käyttökiellossa. Tämä on heikentänyt merkittävästi terveyspalvelujen saantia koronan aiheuttaman hoitoviiveen lisäksi. Espoossa hoitoon pääsy terveyspalveluihin ja varsinkin suun terveydenhoitoon on jo ennen koronaakin ollut osin haastavaa. Tilojen peruskorjauksen on suunniteltu alkavan vuonna 2022. Remontoidut tilat voitaisiin ottaa käyttöön vuonna 2024. Tänä aikana espoonlahtelaisten terveyspalvelut mahdollisesti…

Paula Viljakaisen puhe valtuustossa 15.11.2021 koskien valtuustokysymystä

Valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme seuraavaa: Miten espoonlahtelaisten terveyspalvelut turvataan Espoonlahden terveysaseman peruskorjauksen aikana? Onko Matinkylän vanhan terveysaseman sisäilmaongelmat korjattu? Voitaisiinko Sitran kehittämää terveyskioski-mallia kokeilla Espoonlahden ostoskeskuksissa peruskorjauksen aikana? Voitaisiinko Espoonlahden terveyspalveluissa lisätä palvelusetelin käyttöä ja ostopalveluja?       Espoossa 12.5.2020       Paula Viljakainen     Marika Niemi Paula Viljakaisen puhe valtuustossa 15.11.2021 koskien…

Puhe valtuustossa talousarvion seuranta kahdesta

Kuulimme valtuuston seminaarissa elokuussa Espoon synkät talousluvut. Espoon nettomenot asukasta kohden ovat suuremmat kuin kuudessa muussa vertailukunnassa ja menot/asukas ovat kasvaneet vertailukuntia nopeammin. Samoin talous on pahasti epätasapainossa. Tilanne on otettava tosissaan. Koronalla on ollut suuri vaikutus kaupungin talouden kehittymiseen, mutta talouden kehitys oli heikkoa jo ennen koronapandemiaa. Tämän vuoden tilikauden tulos on ennustettu olevan…

Puhe valtuustossa vuoden 2020 kolmannesta osavuosikatsauksesta

Koronaepidemia on sävyttänyt koko meneillään olevaa vuotta. Tämä vuosi ei näin ollen ole täysin verrattavissa viime vuoteen, ns. normaalivuoteen. Pandemian vaikutukset tulevat heijastumaan kaupungin toimintaan ja talouteen myös tulevina vuosina. Espoon kaupungin ja sen liikelaitosten sekä taseyksiköiden vuosikate ja tilikauden tulos ovat kuitenkin toteutumassa koronaepidemiasta huolimatta talousarviossa arvioitua parempina, johtuen valtion kunnille myöntämistä merkittävistä kompensaatioista….

Taiteen talo -hanke herätti tunteita valtuustossa

Valtuustoinfo 20.8.20 Maanantain valtuuston kokous venyi myöhälle yöhön. Keskustelua herätti erityisesti Marika Niemen, Anitra Ahtolan ja Jaana Jalosen valtuustoaloite koskien Taiteen talo – hanketta Espoonlahteen. Ennen valtuuston kokousta kaupunginjohtaja Mäkelä antoi tilannekatsauksen liittyen Covid-19 tilanteeseen. Kaupungilla on tiukka turvallisuusohjeistus. Suosituksena on, että kaikki kokoukset pidetään etäkokouksina. Valtuusto hyväksyi Niittykumpu I asemakaavamuutoksen, jolla tiivistetään asuinrakentamista metroaseman…

Tammikuun valtuustokolumni: Marika Räf

Tammikuun valtuustokolumni: Marika Räf

Kiviruukin osayleiskaava jäi pöydälle, mutta keskustelua riitti Espoon valtuustossa Kivenlahden tulevan metroaseman vaikutusalueella sijaitsevan noin 70 hehtaarin Kiviruukin pienteollisuus- ja varastoalueen muuttaminen asuin- ja työpaikka-alueeksi on herättänyt paljon huolta asukkaissa. Esitetyssä muodossa osayleiskaava mahdollistaa alueelle noin 9 000 asukasta ja noin 3 000 työpaikkaa. Kiviruukin sijainti hyvien liikenneyhteyksien risteyskohdassa tarjoaa vetovoimaisen alueen erityisesti yrityksille ja…

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus arviointikertomuksesta 2020

Koronaepidemia vaikutti vuonna 2020 lähes kaikkeen kaupungin toimintaan ja se näkyy edelleen myös tänä vuonna. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetus-, liikunta- ja kulttuuripalveluissa vaikutukset olivat suuret. Työttömyys kasvoi voimakkaasti. Koronaepidemia tulee heijastumaan kaupungin toimintaan ja talouteen myös tulevina vuosina todennäköisesti. Viime vuoden toimialoille asetetuista 41 tulostavoitteesta toteutui edellisten vuosien tapaan vain vajaa puolet. Osa tulostavoitteista…

Tarkastuslautakunnan puheenvuoro valtuustossa 20.5.2024 Espoon arviointikertomuksesta – Valtuustokolumni – Paula Viljakainen

Tarkastuslautakunnan puheenvuoro valtuustossa 20.5.2024 Espoon arviointikertomuksesta – Valtuustokolumni – Paula Viljakainen

Espoo-tarina on kuntalain mukainen Espoon kaupungin strategia. Espoo-tarinaa toteutetaan tulostavoitteiden ja poikkihallinnollisten kehitysohjelmien avulla. Valtuustokauden tavoitteista johdetaan kaupungin vuosittaiset tulostavoitteet ja määritellään niille mittarit. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat Espoo-tarinaa ja edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan. Vuodelle 2023 asetettiin kaupungille 26, liikelaitokselle kaksi ja konserniyhteisöille 31 valtuustoon nähden sitovaa tulostavoitetta. Tarkastuslautakunnan…

Sisällön loppu

Sisällön loppu