Puhe valtuustossa talousarvion seuranta kahdesta

Kuulimme valtuuston seminaarissa elokuussa Espoon synkät talousluvut. Espoon nettomenot asukasta kohden ovat suuremmat kuin kuudessa muussa vertailukunnassa ja menot/asukas ovat kasvaneet vertailukuntia nopeammin. Samoin talous on pahasti epätasapainossa. Tilanne on otettava tosissaan.

Koronalla on ollut suuri vaikutus kaupungin talouden kehittymiseen, mutta talouden kehitys oli heikkoa jo ennen koronapandemiaa. Tämän vuoden tilikauden tulos on ennustettu olevan lähes 60 milj. euroa alijäämäinen.

Myös tarkastuslautakunta on ollut huolissaan talouden kehittymisestä viime vuosina.

Viime vuoden arviointikertomuksessaan lautakunta totesi mm.: Nettomenojen 5,8 prosentin kasvu on kestämättömällä tasolla. Koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi kaupungin käyttötalousmenoja tulee tarkastella erityisen kriittisesti.

On tärkeää, että asia nyt etenee, kun kaupunginhallituksen toukokuussa käynnistämä Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus- ja sopeutusohjelma on valtuustoryhmien käsittelyssä. Talouden tasapainottaminen ja tuottavuuden parantaminen ovat välttämättömiä toimenpiteitä.

Tämän vuoden kesäkuun lopussa työttömyysaste oli 15,3 %, kun se vastaavana aikana viime vuonna oli 8,4 %. Myös työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut, ns. sakkomaksujen ennustetaan ylittävän talousarvion kuudella miljoonalla eurolla.

Varsinkin koronan aiheuttaman työllisyystilanteen heikkenemisen vuoksi työllisyyspalvelujen on määrätietoisesti jatkettava työllistämistä edistäviä toimenpiteitä.

Korona-aika on ollut haasteellista ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen valvonnassa. Jos valvonta on suurimmaksi osaksi omavalvontaa tai puhelinvalvontaa, voi kuitenkin kysyä, onko se riittävää? Sama koskee vammaistenpalveluja. Potilasasiamiehen selvityksessä vuodelta 2019 kysytään mm. sitä, kuinka velvoittavana omavalvontasuunnitelma koetaan käytännössä? Se tarvitsisi potilasasiamiehen mukaan tuekseen säännöllisesti toteutettavan palautejärjestelmän.

Valtuuston asettamista 41 tulostavoitteista arvioidaan toteutuvan tänäkin vuonna alle puolet. Koronaepidemia on aiheuttanut merkittäviä lisähaasteita erityisesti talouden ja työllisyyden tulostavoitteiden toteuttamiselle. Totean kuitenkin jälleen, että tulostavoitteiden laatimisprosessissa on kehitettävää, koska vuosittain vain noin puolet asetetuista tulostavoitteista toteutuu.

Siivouspalvelujen ostoista totean lyhyesti: Tilapalvelujen ja hankintakeskuksen on varmistettava kattava valvonta, jotta siivousalan epäterveet piirteet saadaan kitkettyä pois kaupungin ostopalveluista.

Vastaukset viime vuoden tarkastuslautakunnan suosituksiin eivät täysin tyydytä lautakuntaa. Vastauksista pitäisi käydä paremmin ilmi ne toimenpiteet, joilla  suositukset toteutetaan,  vastuuhenkilöt ja tavoiteaikataulu. Nyt valitettavasti samat epäkohdat nousevat liian usein esille vuodesta toiseen.

Tietoa kirjoittajasta

Kaupunginvaltuutettu, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, fysioterapeutti, 212

paula.viljakainen1@gmail.com

Kirjoitukset

Ota kantaa