Paula Viljakaisen ja Marika Niemen valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista

Espoonlahden terveysasema on ollut keväästä 2020 sattuneen vesivahingon vuoksi osittaisessa käyttökiellossa. Tämä on heikentänyt merkittävästi terveyspalvelujen saantia koronan aiheuttaman hoitoviiveen lisäksi. Espoossa hoitoon pääsy terveyspalveluihin ja varsinkin suun terveydenhoitoon on jo ennen koronaakin ollut osin haastavaa.

Tilojen peruskorjauksen on suunniteltu alkavan vuonna 2022. Remontoidut tilat voitaisiin ottaa käyttöön vuonna 2024. Tänä aikana espoonlahtelaisten terveyspalvelut mahdollisesti siirrettäisiin Matinkylään, joko Ison Omenan terveysasemalle tai Oma lääkärisi Matinkylä-terveysasemalle. On lisäksi kaavailtu, että palveluita voisi siirtyä väistötiloihin Matinkylän vanhalle terveysasemalle. On kysyttävä, olisiko vanha terveysasema oikea vaihtoehto, koska sieltä aikanaan siirrettiin pois Matinkylän terveyspalvelut sisäilmaongelmien vuoksi? Lisäksi Espoonlahdesta ei olisi suoraa julkisen liikenteen yhteyttä Matinkylän vanhalle terveysasemalle. Väistötilojen pitäisi olla hyvien kulkuyhteyksien päässä, mielellään omalla Espoonlahden suuralueella.

Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme seuraavaa:

1. Miten espoonlahtelaisten terveyspalvelut turvataan Espoonlahden terveysaseman peruskorjauksen aikana?

2. Onko Matinkylän vanhan terveysaseman sisäilmaongelmat korjattu?

3. Voitaisiinko Sitran kehittämää terveyskioski-mallia kokeilla Espoonlahden ostoskeskuksissa peruskorjauksen aikana?

4. Voitaisiinko Espoonlahden terveyspalveluissa lisätä palvelusetelin käyttöä ja ostopalveluja?

 

Espoossa 12.5.2021

Paula Viljakainen   Marika Niemi

Lisätietoja

Viljakainen Paula

Kaupunginvaltuutettu, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, fysioterapeutti, 212

Laurinlahti

Kirjoitukset

Räf Marika

Räf Marika

Kaupunginvaltuutettu

Nöykkiö

Kirjoitukset

Ota kantaa