Vuoden viimeinen valtuustoblogi

Vuoden viimeinen kaupunginvaltuuston kokous pidettiin 13.12.2021. Ensimmäisenä asianaan kaupunginvaltuusto päätti lopullisesti ensi vuoden talousarviosta, jonka tarkempi sisältö lyötiin lukkoon jo viime viikolla. Nyt äänestettiin toivomuksista Talousarviota enemmälti käsiteltiin edellisessä valtuuston kokouksessa, josta valtuutettu Mervi Katainenkin kirjoittikin ansiokkaasti edellisen blogin.

Keilaniemen ja Kiviruukin asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Keilaniemi – Kägeludden asemakaavan muutosehdotuksen, joka mahdollistaa korkeaa asunto- ja toimitilarakentamista. Ympäristöstä tavoitellaan kaupunkimaista ja laatutasoltaan korkeaa, metroasemaan ja pikaraitiotiehen kytkeytyvää monipuolista, nykyaikaista ja elävää kaupunkitilaa, joka yhdistelee toiminnallisesti työpaikkoja, palveluita ja asumista.

Valtuusto hyväksyi myös Ruukinhuhta – Brukssveden asemakaavan muutoksen. Muutos mahdollistaa modernin koulutuksen, tutkimuksen ja yritystoiminnan osaamiskeskittymän rakentamisen. Tällä tavoitellaan merkittävää elinvoimatekijää, joka lisää alueen työpaikkaomavaraisuutta Kivenlahden metron välittömässä läheisyydessä. Aluetta koskevat rakentamissuunnitelmat ovat jo pitkälti valmiina. Päätoimijoiksi tulevat VTT, Omnia, Laurea ja näitä täydentävät monet yksityiset palvelut ja muut työpaikat. Kokoomus on johdonmukaisesti painottanut, että läntisen Espoon lukiopaikkoja pitää lisätä ja tälle alueelle tarvitaan tilat myös Kiviruukin lukiolle.

Valtuustokysymyksiä- ja aloitteita

Kaupunginvaltuuston käsiteltävänä oli useita valtuustokysymyksiä- ja aloitteita, muun muassa kaupunginvaltuutettu Kaisa Alaviirin valtuustoaloite yhteisöpedagogien palkkaamisesta kouluille ja kaupunginvaltuutettu Veera Ruohon valtuustoaloite pyöräilyn sujuvuuden edistämiseksi pyörävarkauksia estämällä. Kumpikin aloite sai laajaa kannatusta yli puoluerajojen.

 

Kohti aluevaaleja

Tammikuussa käydään ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille. Espoo muodostaa yhdessä Hangon, Kauniaisten, Karkkilan, Kirkkonummen, Inkoon, Siuntion, Lohjan, Raaseporin ja Vihdin kanssa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen. Hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät meidän jokaisen arkeen vaikuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät. Ei ole siis yhdentekevää, ketkä asioista aluevaltuustossa ovat päättämässä. Voit tutustua Espoon Kokoomuksen ehdokkaisiin Espoon Kokoomuksen nettisivuilla sekä tulla tapaamaan meitä ehdokkaita tammikuussa vaalikentillä.

 

Hyvää joulun aikaa!

 

Ira Hietanen-Tanskanen kaupunginvaltuutettu

Ota kantaa