Tammikuun valtuustokolumni: Marika Räf

Kiviruukin osayleiskaava jäi pöydälle, mutta keskustelua riitti Espoon valtuustossa

Kivenlahden tulevan metroaseman vaikutusalueella sijaitsevan noin 70 hehtaarin Kiviruukin pienteollisuus- ja varastoalueen muuttaminen asuin- ja työpaikka-alueeksi on herättänyt paljon huolta asukkaissa. Esitetyssä muodossa osayleiskaava mahdollistaa alueelle noin 9 000 asukasta ja noin 3 000 työpaikkaa. Kiviruukin sijainti hyvien liikenneyhteyksien risteyskohdassa tarjoaa vetovoimaisen alueen erityisesti yrityksille ja palveluille. On tarkasteltava huolellisesti, miten teollisuusyrityksiä saadaan jäämään alueelle ja siitä syystä asian jättäminen vielä pöydälle on perusteltua.

Osayleiskaava mahdollistaa lukion sijoittamisen joko koulutoimintaan varatulle PY-alueelle tai vaihtoehtoisesti Ruukinhuhdan kampusalueelle.  Jotta PY-alueelle varataan kokonaisuudessaan koulupalveluille, on tärkeää poistaa osayleiskaavamerkinnöistä ja määräyksistä maininta: ”Alueelle voidaan lisäksi sijoittaa asumista.” PY-alueella tarkoitetaan julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta.

Valtuusto myös hyväksyi Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelman 2021-2030 yhteydessä valtuutettu Markkulan toivomuksen, että kaupunki edistää toiminnallaan HSY:n ja Suvisaariston vesiosuuskunnan suunnitelmia vesihuoltotoiminnan siirtymisestä HSY:lle 1.1.2023 ja Uudenmaan ELY:n lausunnossaan korostamaan suunnitellun yhdyskuntakehityksen huomioimista. Osana tätä on tarpeen selvittää ja edistää saarissa ja muilla haja-asutusalueilla tarvittavan vesihuollon järjestämistä.

KulttuuriEspoo 2030 -ohjelman toimenpiteiden raportoinnin sekä ohjelman päivityksen yhteydessä hyväksyimme toivomuksen, että Espoo pyrkii edistämään kulttuurihyvinvointia osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä omassa toiminnassaan, että yhdessä tulevan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa.

Lisäksi valtuuston listalla oli liuta valtuustokysymyksiä ja -aloitteita, jotka herättivät aktiivista keskustelua. Valtuuston kokous venyi myöhäiseen iltaan huolimatta siitä, että sunnuntaina jännättiin aluevaalien tulosta. Paljon onnea uusille valtuutetuille!

 

Marika Räf

Kaupunginvaltuutettu
Kasvun- ja oppimisen lautakunnan pj.

Ota kantaa