Valtuustokolumni – Marika Räf

Valtuustokolumni – Marika Räf

Maanantain 20.11.2023 kaupunginvaltuuston kokous käsitteli tänään muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä aiheutuvan hallintosäännön tarkistamista. Moni valtuuttettu, esimerkiksi Paula Viljakainen muistutti, että on tärkeää sote-uudistuksen jälkeen huolehtia monialaisesta yhteistyöstä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kohdistettava kaiken ikäisiin, erityisesti lapsiin ja nuoriin sekä maahanmuuttajataustaisten kotouttamiseen. Näin lasten oikeuksien päivänä valtuuston listalla oli myös vastauksia lapsiin liittyviin…

Valtuustokolumni 27.2. Joel Vanhanen ja Kai Mykkänen

Valtuustokolumni 27.2. Joel Vanhanen ja Kai Mykkänen

Espoon tavoittena on olla innovatiivinen ja kestävä edelläkävijäkaupunki, joka on maailman paras paikka asumiseen, yrittämiseen ja unelmoimiseen. Tätä tavoitetta varten Espoossa on yhteensä neljä kehitysohjelmaa, joiden tehtävänä on kehittää uusia toimintatapoja ja innovaatioita yhdessä asukkaiden ja monien erilaisten kumppanien kanssa. Näiden poikkihallinnollisten kehitysohjelmien tilannetta, tuloksia ja tavoitteita käsiteltiin valtuustossa 27.2.2023 varsin positiivisissa tunnelmissa.   Espoon…

Valtuustokolumni: Emma-Stina Vehmanen

Valtuustokolumni: Emma-Stina Vehmanen

Kaupunginvaltuuston syyskausi käynnistyy maanantaina 22.8. Tällä kertaa kyseessä ei ole tavallinen valtuuston kokous vaan juhlavaltuusto, kun juhlimme Espoon 50 vuotta kaupunkina. Espoon merkkivuoden kunniaksi valtuustossa kuullaan useita juhlapuhujia. Valtuuston kokoomuslaisen puheenjohtajan Jarno Limnéllin lisäksi kuulemme Aalto-yliopiston hallituksen puheenjohtajaa Mikko Kososta tulevaisuuden elinvoimasta, piispa Kaisamari Hintikkaa kriiseistä ja yhteisöllisyydestä sekä Espoon entistä kaupunginjohtajaa Pekka Löyttyniemeä elävästä…

Valtuustokolumni: Joel Vanhanen

Valtuustokolumni: Joel Vanhanen

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.12.2022 oli käsittelyssä vain yksi, mutta sitäkin tärkeämpi asia. Aiheena oli vuoden 2023 talousarvio, josta sitten keskustelua tuttuun tapaan riitti useammaksi tunniksi. Ja onhan talousarvio aina valtuustovuoden tärkein yksittäinen päätös, sillä se määrittää kaikkea kaupungin tekemistä tulevana vuonna ja muutenkin lähitulevaisuudessa. Pidin itse Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron talousarviokeskustelussa. Lyhyesti puheenvuoron voisi tiivistää tyytyväisyyteen vahvaan talouteen…

Valtuustokolumni: Jouni J. Särkijärvi

Valtuustokolumni: Jouni J. Särkijärvi

Metron mahtuu lisää menijöitä – mutta ei kyllin nopeasti Valtuusto päätti kokouksessaan 30.1. hyväksyä suunnitelman metrojunien kulunvalvontajärjestelmän uusimisesta. Tämä mahdollistaa nykyistä tiheämmät vuorovälit ja kaikkien vuorojen ulottamisen Kivenlahteen. Nykyisestä 2,5 minuutin vuorovälistä päästään tällä hankkeella 2 minuuttiin ja tarvittaessa lisäinvestoinnilla 1 minuuttiin 40 sekuntiin. Tämä ei vielä ole lähelläkään lyhimpiä muualla käytössä olevia vuorovälejä. Metrosta…

Valtuustokolumni: Katsaus vuoden 2021 arviointikertomuksesta

Valtuustokolumni: Katsaus vuoden 2021 arviointikertomuksesta

Koronapandemia vaikutti edelleen vuonna 2021 merkittävästi kaupungin ja konsernin talouteen ja toimintaan. Palveluihin pääsy hidastui ja hoito- sekä hyvinvointivelka kas-voivat. Vaikutukset näkyivät myös työntekijöiden saatavuudessa ja työllisyydessä. Koronaepidemia vaikeutti toimialoille, liikelaitoksille ja konserniyhteisöille asetettujen tu-lostavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan noin puolet vuodelle 2021 asetetuista tulostavoitteista toteutui. Kaupungin käyttötalous toteutui vuonna 2021 ennakoitua positiivisempana, johtuen osit-tain…

Valtuustokolumni: Paula Viljakainen ja Tarkastuslautakunnan suositukset toiseen osavuosikatsaukseen

Valtuustokolumni: Paula Viljakainen ja Tarkastuslautakunnan suositukset toiseen osavuosikatsaukseen

Vuoden 2022 talouden ”Seuranta kakkosen”, eli toisen osavuosikatsauksen, arvioidaan toteutuvan huomattavasti talousarviossa odotettua paremmin. Tuloksen ennustetaan toteutuvan 185 euron tasolla. Tähän sisältyy esimerkiksi kertaluonteinen Espoon Sairaalan myyntivoitto 74 miljoonaa euroa. Toimintakatteen alijäämän ennustetaan toteutuvan 12 miljoonaa euroa talousarviossa oletettua heikommin. Joka tapauksessa, tulevaisuuteen liittyy suuria epävarmuustekijöitä, kuten inflaation kehitys, energian hinnan nousu, Ukrainan sodan jatkuminen…

Valtuustokolumni: Sini Juuti

Valtuustokolumni: Sini Juuti

Valtuustossa käsiteltiin 24.10.2022 pidetyssä kokouksessa vuoden 2023 talousarviota sekä vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman kehystä ja vuoden 2023 tuloveroprosenttia ja kiinteistöveroprosenttia. Valtuustossa todettiin, että sote- ja pelastustoimen uudistus muuttaa kaupunkien rahoitusmallia ja vaikuttaa edellä mainittuihin asioihin. Lisäksi asialistalla oli valtuustokysymys neuvolapalveluiden toiminnasta ja valtuustoaloite puurakentamisen edistämisohjelmasta. Kokouksessa jätettiin myös valtuustoaloite, joka koski tuen osoittamista Ukrainan kansalle liputtamalla…

Valtuustokolumni: Veera Ruoho

Valtuustokolumni: Veera Ruoho

Espoossa asumisen ja maankäytön periaatteita tarkastellaan aina valtuustokausittain, valtuustokauden alussa. Tällä valtuustokaudella pääsimme päättämään Espoon asumisen ja maankäytön periaatteista tänään 12.6.2023 valtuustokauden puolessa välissä. Olin tehnyt syyskuussa 2021 valtuustoaloitteen maankäyttömaksusopimuskorvausten määräytymisperusteiden muuttamiseksi, jonka viivästymisestä selitettiin, että aloite käsitellään asunto ja maapolittiisen ohjelman yhteydessä.  Tiedolla johtamisen periaatteena, johon Espoon strategiassakin viitataan tietojohtoisen päätöksenteon kehittämisestä, hyödynsin tuolloin…

Valtuustoviesti 1: Terveisiä valtuustosta!
|

Valtuustoviesti 1: Terveisiä valtuustosta!

Kokoomuksen valtuustoviesti Espoosta! 💙 Ryhmämme 1. varapuheenjohtaja Mervi Katainen aloitti tänään Espoon Kokoomuksen valtuustoviestisarjan! Hän haastattelee uunituoretta kaupunginhallituksen puheenjohtajaa Henrik Vuornosta tulevan kauden haasteista, ja myös positiivisista odotuksista. 🌳🚎 Mervi kertoo videolla Espoon Kokoomuksen muista luottamuspaikoista, joita voit selata täältä: https://www.espoonkokoomus.fi/luottamustehtaviin-esitettavat-kaudelle-2021-2025/ Katso video alta👇

Valtuustoviesti 2: Keran asemakaavamuutos
|

Valtuustoviesti 2: Keran asemakaavamuutos

Kera kehittyy kovaa vauhtia! Kera tulee olemaan kestävän kehityksen, kiertotalouden ja digitalisaation edelläkävijäalue sekä kansallinen ja kansainvälinen referenssialue. 🦾 Valtuutettumme ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenet Julia Lindholm ja Emma-Stina Vehmanen kuvailevat Keran alueen nykyhetkeä ja heidän omia odotuksiaan tämän mielenkiintoisen espoolaisen kaupunginosan tulevaisuudesta. 💡 Lisätietoa 13.9.2021 valtuuston pöytäkirjasta. Pienpanimot ja urheilupaikat kunniaan! 🍻⚽️

Varhaiskasvatuksen tavoitteet ja lapsen etu eivät toteudu ilman riittäviä resursseja
|

Varhaiskasvatuksen tavoitteet ja lapsen etu eivät toteudu ilman riittäviä resursseja

Laadukas varhaiskasvatus on paitsi lapsen oikeus, myös ehdoton edellytys vanhempien työssä käymiselle ja toimivalle lapsiperhearjelle. Espoossa on jo useamman vuoden jatkunut tilanne, jossa päiväkodit pyytävät vanhempia pitämään lapset kotona tai hakemaan lapsia päiväkodista aikaisemmin. Tilanne on kuluvan syksyn aikana ollut erityisen hankala ja toistuva, ja on sanomattakin selvää, että osalle vanhemmista tämä tarkoittaa sitä, että työt…

Varhaiskasvatus on lapsiperheiden arjen tärkein palvelu
| | |

Varhaiskasvatus on lapsiperheiden arjen tärkein palvelu

Tänään vietetään valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää. Päivän teemana tänä vuonna on ”Maailman tärkein työ – pienten lasten opettajuus”. Varhaiskasvatuksen merkitys ja hyöty niin lapsille, perheille kuin yhteiskunnalle on kiistaton. Se tukee lapsen kehitystä ja oppimista sekä kaventaa hyvinvointieroja. Varhaiskasvatus muodostaa perustan, johon myöhempi koulupolku rakentuu. Varhaiskasvatukseen panostaminen onkin tehokas tapa edistää hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä, ja sen…

Veera Ruohon Valtuustoaloite Espoon maankäyttömaksujen määräytymisperusteiden muuttamiseksi hyvälle tasolle suhteessa muihin kuntiin pääkaupunkiseudulla

Espoossa päivitetään valtuustokausittain maankäyttömaksujen määräytymisperusteita. Me valtuutetut esitämme, että Espoon maankäyttömaksujen määräytymisperusteita muutetaan muun muassa siten, että Espoon merkittävän hyödyn alarajaa 250 000 euroa nostetaan lähemmäksi Helsingin vastaavaa alarajaa 700 000/1 000 000 euroa esimerkiksi  500 000-600 000 euroon. Perustelut: Enemmän yhtenäisillä maankäyttösopimusehdoilla verrokkiemme kanssa Espoo kykenisi edistämään paremmin alueidensa kehittymistä, niiden elinvoimaa ja talouskasvua sekä…

Vuoden viimeinen valtuustoblogi

Vuoden viimeinen valtuustoblogi

Vuoden viimeinen kaupunginvaltuuston kokous pidettiin 13.12.2021. Ensimmäisenä asianaan kaupunginvaltuusto päätti lopullisesti ensi vuoden talousarviosta, jonka tarkempi sisältö lyötiin lukkoon jo viime viikolla. Nyt äänestettiin toivomuksista Talousarviota enemmälti käsiteltiin edellisessä valtuuston kokouksessa, josta valtuutettu Mervi Katainenkin kirjoittikin ansiokkaasti edellisen blogin. Keilaniemen ja Kiviruukin asemakaavan muutoksen hyväksyminen Kaupunginvaltuusto hyväksyi Keilaniemi – Kägeludden asemakaavan muutosehdotuksen, joka mahdollistaa korkeaa…

Sisällön loppu

Sisällön loppu